Medlemsansökan

Här skickar du intresseanmälan till HSV-fiber. Vi kontaktar dig så fort vi kan.

Behandling av personuppgifter

Genom att fyll i och skicka formulär lämnar du samtycke till att föreningen får spara och behandla dina personuppgifter i syfte att underhålla medlemsregistret. Vi kommer inte dela med oss av dina uppgifter till tredje part. Vi kommer kontakta dig via e-post och/eller telefon. Du kan när som helst begära ut en kopia över dina personuppgifter, samt begära att de raderas. Du är även införstådd att vi enligt bokföringslagen kommer spara dina personuppgifter så länge som lagen kräver.

Ditt namn

E-postadress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Vad heter Sveriges huvudstad?

Success

Your form submitted successfully!

Error

Sorry! your form was not submitted properly, Please check the errors above.