skip to Main Content

Reparation av fibernät

Andra eller tredje januari kommer BRS genomföra en reparation av stamnätet pga. en grävskada. Det kommer innebära att alla tjänster försvinner i upp till två dygn.

Back To Top