skip to Main Content

Kallelse till årsstämma 2018!

kablar

Halla Sjonhem Viklau Fiberförening kallar till årsstämma i Halla bygdegård 2018-04-05 klockan 19.00.

Program

  • Sedvanliga stämmoförhandlingar
  • Kaffe
  • Medlemsinformation

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Ingen anmälan krävs.

Kallelse och revisionsberättelse 2018 hittar du under Dokument.

Karta till Halla bygdegård

Back To Top