skip to Main Content

Kallelse årsstämma 2020!

Årsstämma i Halla Sjonhem Viklau Fiber Ekonomiska förening i Halla Bygdegård.

Torsdag 12 november 2020 19:00

Program
1. Sedvanliga stämmoförhandlingar
2. Kaffe
3. Information just nu

Alla medlemmar välkomna!

Mvh
Styrelsen

Önskas handlingarna, tel 070-606 05 87 eller hemsidan www.hsvfiber.se

Back To Top