skip to Main Content

Utveckling ny hemsida

Senaste styrelsemötet beslutades att utveckla en ny hemsida som skall underlätta administrationen. Syftet med den nya hemsidan är att styrelsen lättare skall kunna göra enklare uppdateringar.
Hemsidan kommer inledningsvis vara ganska sparsmakad med information, men kommer över tid fyllas med nyttig information.

Back To Top