skip to Main Content
Uppgradering Fibernät

Uppgradering fibernät

Onsdag 25/1 2023 under förmiddagen kommer det vara avbrott på fibernätet pga. uppgradering. Alla kommer få högre grundhastighet. Mer information och utdelning av utrustning sker senare.

Läs mer

Kallelse årsstämma 2022

Alla medlemmar kallas till årsstämma 2022, ni hittar kallelsen under Dokument. Nu finns även protokollet från årsstämman 2021 att hitta under Dokument. Mvh Styrelsen

Läs mer

Kallelse årsstämma 2020!

Årsstämma i Halla Sjonhem Viklau Fiber Ekonomiska förening i Halla Bygdegård. Torsdag 12 november 2020 19:00 Program 1. Sedvanliga stämmoförhandlingar 2. Kaffe 3. Information just nu Alla medlemmar välkomna! Mvh Styrelsen Önskas handlingarna, tel 070-606 05 87 eller hemsidan www.hsvfiber.se

Läs mer

Reparation av fibernät

  • december 31, 2019

Andra eller tredje januari kommer BRS genomföra en reparation av stamnätet pga. en grävskada. Det kommer innebära att alla tjänster försvinner i upp till två dygn.

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2018!

Halla Sjonhem Viklau Fiberförening kallar till årsstämma i Halla bygdegård 2018-04-05 klockan 19.00. Program Sedvanliga stämmoförhandlingar Kaffe Medlemsinformation Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Ingen anmälan krävs. Kallelse och revisionsberättelse 2018 hittar du under Dokument.

Läs mer

Utveckling ny hemsida

Senaste styrelsemötet beslutades att utveckla en ny hemsida som skall underlätta administrationen. Syftet med den nya hemsidan är att styrelsen lättare skall kunna göra enklare uppdateringar. Hemsidan kommer inledningsvis vara ganska sparsmakad med information, men kommer över tid fyllas med…

Läs mer
Back To Top